Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

  • access_time lipiec 10, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

filologia polska_ I st. stacjonarne

Filologia polska studia stacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 17.06.2021

filologia polska_ II st. stacjonarne

filologia polska_II stopień stacjonarne 2020-2021 (po korektach z dnia 8.07.2021)

filologia polska_ I st. niestacjonarne

Filologia-polska_1-stopień_niestacjonarne_korekta

filologia polska_ II st. niestacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ I st. stacjonarne-1

Kulturoznawstwo-i-wiedza-o-mediach_1-stopień_stacjonarne_korekta

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach studia stacjonarne I stopnia 2020-2021 korekta 26.09.2022

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ II st. stacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ I st. niestacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ II st. niestacjonarne

logopedia_ I st. stacjonarne

Logopedia I stopień stacjonarne 2020_2021 korekta z 9.12.2021

Logopedia studia stacjonarne I stopnia 2020-2021 – korekta z dnia 26.09.2022

logopedia_ II st. stacjonarne

Architektura Informacji_ST_I st

Architektura informacji studia stacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 8.09.2022

Architektura Informacji_NST_I st.

Architektura informacji studia niestacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 8.09.2022

ZIiPC_I stopień

ZIiPC_II stopień

2020-2021-fil.germ.I st.

2020-2021 – fil. germ. II stopnia

2020-2021 – fil. germ.I st. niestacjonarne

2020-2021 – fil ros. I stopnia

2020-2021 – fil. ros. II stopnia

Program studiów I stopień stacjonarne filologia hiszpańska 2020-2021

Program studiów II stopień stacjonarne filologia hiszpańska

Program studiów I stopień stacjonarne – fil. romańska

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia 2020_2021 – krekta z dnia 22.02.2022

Program studiów II stopień stacjonarne – fil. romańska

Program studiów I stopień stacjonarne filologia włoska 2020-2021

Filologia włoska I stopień stacjonarne 2020-2021-korekta z dn. 28.05.2021

Program studiów II stopień stacjonarne filologia włoska 2020-2021

filologia angielska 1st. stac.

Filologia angielska_korekta

filologia angielska 2st. stac.naucz.

Filologia angielska_II st_stac.20-21_naucz_korektaz dnia_03.06.21

Filologia angielska II st.niestac.20-21

Filologia angielska_II st_niest.20-21_naucz_korekta_RI_03.06.21

Filologia angielska II st. stac.20-21_nienaucz

Etyka-mediacje i negocjacje, I-stopnia, studia stacjonarne

Etyka-mediacje i negocjacje, II-stopnia, studia stacjonarne

Etyka-mediacje i negocjacje, I-stopień, studia niestacjonarne

Etyka-mediacje i negocjacje, II-stopnia, niestacjonarne

Filozofia, I-stopnia, studia stacjonarne (1)

Filozofia studia I stopnia stacjonarne korekta z 11_10_2021

Filozofia II- stopnia, stacjonarne

Filozofia, I-stopnia, studia niestacjonarne

Filozofia, II-stopnia, niestacjonarne

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi, I-stopnia, studia stacjonarne

Zarządzanie Oświata i Organizacjami Pozarządowymi, I-stopnia, studia niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, studia niestacjonarne I stopnia 2020_2021-korekta z dnia 06.07.2022

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi niestacjonarne I stop. 2020_21 korekta z 2.03.2023

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi niestacjonarne I stopnia 2020_21 korekta z dnia 22.03.2022

SOCJOLOGIA, I-stopnia, studia stacjonarne (1)

SOCJOLOGIA I-stopień, niestacjonarne

Socjologia studia niestacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 16.09.2022

SOCJOLOGIA, II-stopnia, studia stacjonarne

SOCJOLOGIA, II-stopnia, niestacjonarne

Kognitywistyka, I-stopnia, studia stacjonarne

Kognitywistyka studia stacjonarne I stopnia – korekta z dnia 6.09.2022

Polityka społeczna, I-stopnia, studia stacjonarne (1)

Polityka społeczna studia stacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 16.01.2023

Polityka społeczna, I-stopnia, studia niestacjonarne

Polityka społeczna, II-stopnia, studia stacjonarne

Polityka społeczna, II-stopnia, studia niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo- I stopień STAC_

ARCHIWISTYKA korekta I stopnia_stacjonarne_ 2020-2021

ARCHIWISTYKA I stopnia_stacjonarne_ 2020-2021 korekta z dnia 15_09_2021

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo stacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z 25.05.2022

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo- II stopień STAC_

ARCHIWISTYKA korekta II stopnia_stacjonarne_2020-2021

ARCHIWISTYKA II stopnia_stacjonarne_2020-2021 korekta z dnia 15.09.2021

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopień NS_

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo- II stopień NS

Historia – I stopień STAC_

Historia I stopnia stacjonarne 2020_2021 krekta z dnia 15_09_2021

Historia stacjonarne I stopnia 2020_21 korekta z 25.05.2022

Historia – I stopień NS

Historia I stopnia niestacjonarne 2020_2021 korekta z dnia 15.09.2021

Historia niestacjonarne I stopnia 2020_21 korekta z dnia 25.05.2022

Historia – II stopień STAC_

Historia II stopień stacjonarne 2020_201 korekta z dnia 15.09.2021

Historia- II stopień NS

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- I stopień STAC_

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopień stacjonarne 2020_2021 korekta z dnia 15_09_2021

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopień stacjonarne 2020_2021 z dnia 2.02.2022

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- II stopień STAC_

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe II stopień stacjonarne 2020_2021 korekta z dnia 15_09_2021

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- I stopień NS

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- II stopień NS

Administracja I st. stacjonarne

Administracja II st. stacjonarne

Administracja I st. niestacjonarne

Administracja II st. niestacjonarne

Prawo jedn.mgr. stacjonarne

Prawo-jednolite-mgr-stacjonarne-korekta-2020_2021

Prawo jedn.mgr. niestacjonarne

Ekonomia społeczna, I st. stacjonarne

Ekonomia społeczna II st. stacjonarne

Ekonomia społeczna I st. niestacjonarne

Ekonomia społeczna II st. niestacjonarne

Stosunki_miedz_1_stopien_st_2020_2021(1)

Stosunki_miedz_2_stopien_st_2020_2021(1)

Stosunki_miedz_1_stopien_niest_2020_2021(1)

Stosunki_miedz_2_stopien_niest_2020_2021(1)

Politologia_1_stopien_st_2020_2021(1)

Politologia_2_stopien_st_2020_2021(1)

Politologia_1_stopien_niest_2020_2021(1)

Politologia_2_stopien_niest_2020_2021(1)

Bezpieczeństwo państwa I st, stacj.

Bezpieczeństwo państwa, II st. stacj.

Bezpieczeństwo państwa I st, niestacj.

Bezpieczeństwo państwa, II st.niestacj.

Bezpieczeństwo zdrowotne, I st.stacj.

Bezpieczeństwo zdrowotne studia I stopnia stacjonarne 2020_2021 – korekta z dnia 17.05.2022

Bezpieczeństwo zdrowotne, I st.niestacj.

Bezpieczeństwo zdrowotne studia I stopnia niestacjonarne 2020_2021 – korekta z dnia 17.05.2022

Pedagogika stacjonarne 1st

Pedagogika-I-stopień-stacjonarne-2020-21-korekta-27.05.2021

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 12.01.2023

Pedagogika stacjonarne 2st

Pedagogika-II-stopień-stacjonarne-2020-21-korekta-27.05.2021

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 26.05.2022

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 1.12.2022

Pedagogika niestacjonarne 1st

Pedagogika-I-stopień-niestacj.-2020-21-korekta-27.05.2021

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2020_21 – krekta z dnia 12.01.2023

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 1.12.2022

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 26.05.2022

Pedagogika niestacjonarne 2st

Pedagogika-II-stopień-niestacj.-2020-21-korekta-27.05.2021

PPiW, jednolite magisterskie, stacj

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie stacjonarne korekta z dnia 20.04.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia stacjonarne jednolite magisterskie 2020_21 korekta z 26.04.2023

PPiW, jednolite magisterskie niest

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie niestacjonarne korekta z dnia 20.04.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne jednolite magisterskie 2020_21 korekta z 26.04.2023

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna st niestacjonarne jednolite mgr 2020_21-korekta z dnia 25.05.2022

PPiW, II stopnia, stacj

PPiW, II stopnia, niest

Pedagogika specjalna jedn.mgr stacj. bez specjalności

Pedagogika-specjalna-studia-stacjonarne-jednolite-magisterskie-2020_2021-korekta-z-dnia-24.10.2022

Pedagogika specjalna studia stacjonarne jednolite magisterskie 2020_21 – korekta z dnia 18.05.2023

Pedagogika specjalna jedn.mgr niest.bez specjalności

Pedagogika specjalna studia niestacjonarne jednolite magisterskie 2020_21 – korekta z dnia 18.05.2023

Pedagogika specjalna II st.stacj

Pedagogika specjalna II st.niest.

specjalności – ped.specj.jedn.mgr stacj.

specjalności – ped. specj.jedn.mgr niest.

PRACA SOCJALNA_1 ST_STACJON

Praca socjalna studia stacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 9.03.2022

PRACA SOCJALNA _2 STOPNIA_STACJON

PRACA SOCJALNA_1 ST_NIESTACJON (1)

Praca socjalna studia niestacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z dnia 9.03.2022

PRACA SOCJALNA_DRUGIEGO ST_NIESTAC.

Praca socjalna II stopnia niestacjonarne korekta 2020-21

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁ_1 ST_STACJON

Zarządzanie w służbach społecznych studia stac. I stop. 2020_21 – korekta z dnia 9.03.2022

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁ_1 ST_NIESTACJON

Zarządzanie w służbach społecznych studia niestac. I stop 2020_21 korekta z dnia 9.03.2022

Zarządzanie w służbach społecznych I stopień niestacjonarne korekta 2020-21

Psychologia ST 2020-2021

Psychologia NS 2020-2021

Sztuka i edukacja studia stacjonarne I stopnia 20_21

Sztuka i edukacja studia stacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 23.06.2022

Sztuka i edukacja II stopnia

Malarstwo I stopnia

Malarstwo studia stacjonarne I stopnia2020_21 – korekta z dnia 23.06.2022

Sztuka i Media_Ist_stacj.

Sztuka współczesna_IIst_stacj.

Digital Design_Ist_stacj.

Bioinformatyka

Biologia I stop stacj

Biologia II stop stacj

Biologia I stop niest

Biologia II stop niest

Ochrona środowiska

Odnowa biologiczna

Geografia_I_stopień_st

Geografia_II_stopień_st

Geografia studia stac II stopnia 2020_2021 korekta z dnia 28.09.2021

Geografia_I_stopień_ns

<!– Geografia_I_stopień_ns –>

Geografia_II_stopień_ns

Gospodarka przestrzenna I stopień st

Gospodarka przestrzenna II stopień st

Gospodarka przestrzenna I stopień ns

Gospodarka przestrzenna II stopień ns

Turystyka i rekreacja_I_stopień_st

Turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne edycja 2020_2021 – korekta z dnia 17.05.2022

Turystyka i rekreacja_II_stopień_st

Turystyka i rekreacja_I_stopień_ns

Turystyka i rekreacja studia I stopnia niestacjonarne edycja 2020 2021- korekta z dnia 17.05.2022

Turystyka i rekreacja_II_stopień_ns

Mat.I st.stacj.20-21

Matematyka studia stacjonarne I stop 2020_21 tekst jednolity korekta z 20.05.2021

Mat.II st.stac.20-21

Matematyka studia stacjonarne II stopnia 2020_21 tekst jednolity korekta z dnia 9.12.2021

Mat.I st.niestacj.20-21

Mat.II st.niestacj.20-21

MATEMATYKA II st.niestac 20-21_korekta

Matematyka studia niestacjonarne II stopnia 2020_21 tekst jednolity korekta z dnia 9.12.2021

Fizyka I stopnia

Fizyka II stopnia

Informatyka I st, stacj.

Informatyka studia I stopnia stacjonarne 2020_2021 – korekta

Informatyka-I-stopien-stacjonarne 2020_2021 korekta z dnia 21.01.2022

Informatyka studia stacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka stajonarne I stopnia 2020_21 – korekta z 06.06.2023

Informatyka II st, stacj.

Informatyka_II st_stacjonarne_kor

Informatyka I st, niestacj.

Informatyka studia niestacjonarne I stopnia 2020_2021 – korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka niestacjonarne I stopnia 2020_21 – korekta z 06.06.2023

Informatyka II st., niestacj.

Informatyka_II st_niestacjonarne_kor

Informatyka-I-stopien-niestacjonarne 2020_2021 korekta z dnia 21.01.2022

Inżynieria bezpieczeństwa_1st_S

Inżynieria bezpieczeństwa_1st_N

ETI_2st_3sem_S

ETI_2st_4sem_S

ETI_1st_7sem_S

ETI_1st_7sem_N

ETI_2st_3sem_N

ETI_2st_4sem_N

geopolityka_Ist_ST

geopolityka_Ist_NS

geopolityka_IIst_ST

geopolityka_IIst_NS

Grafika_I st_studia stacjonarne 2020-2021_17.06.2020

Grafika_II st studia stacjonarne_2020-2021_17.06.2020

Design_Ist_2020-2021_28-wrzesnia-2021

Komunikacja wizualna I stopień 2020_2021

Wytworzył:

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 10.07.2020 09:51