Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 1/16.12.2019

  • access_time grudzień 23, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 1/16.12.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 1 i art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz §23 pkt 1 Statutu Senat Uczelni postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w zapisach Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, które opisane są szczegółowo w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik do US1 – 16 12 nowelizacja Statutu

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.12.2019 12:05