Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 3/16.12.2019

  • access_time luty 21, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 3/16.12.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z §23 pkt 26 Statutu Senat Uczelni uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wyraża pozytywną opinię w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu jej dokonywania i wskazania podmiotu dokonującego oceny okresowej, stanowiących załączniki nr 1 – 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej, o których mowa w §1, znajdują zastosowanie do okresu oceny rozpoczynającego się w roku kalendarzowym 2021.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 21.02.2020 07:46