Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy Studiów Podyplomowych

  • access_time lipiec 24, 2019
  • person redaktor
  • printer

Administracja_i_zarządzanie_w_wymiarze_sprawiedliwości_i_ instytucjach_pomocniczych_19_20

Administracja_samorządowa_19_20

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim_19_20

Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych_19_20

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu_19_20

Neurologopedia CMUJ+UP

Neurologopedia_19_20

Ochrona_danych_osobowych_19_20

Organizacja i zarzadzanie oświatą_19_20

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa_19_20

Cracoviana – miasto i region w turystyce_19_20

Diagnoza i terapia psychologicznopedagogiczna_19_20

Druk 3D grafika poligrafiacyfrowa dla nauczycieli_19_20

Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych_19_20

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu_19_20

Edukacja_techniczna_19_20

Edytorstwo_19_20

Etyczno_prawna_podmiotowość_zwierząt_19_20

Historia i wiedza o społeczeństwie_19_20

Informatyka_19_20

Innowacyjne_metody_kształcenia_algorytmicznego_19_20

Innowacyjny_biznes_społecznie_odpowiedzialny_19_20

Kreatywne nowe media w służbach społecznych_19_20

Leadership w edukacji i biznesie_19_20

Logopedia_19_20

Marketing_i_nowoczesna_promocja_19_20

Matematyka_19_20

Matematyka studia podyplomowe 2019_20 tekst jednolity – korekta z dnia 07.11.2019

Mechatronika_19_20

Mediacje i negocjacje_19_20

Nauczanie fizyki w szkole podstawowej_19_20

Nauczanie j.pol. jako obcego i drugiego_19_20

Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych_19_20

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu_19_20

Neurologopedia CMUJ+UP

Neurologopedia_19_20

Ochrona_danych_osobowych_19_20

Organizacja i zarządzanie oświatą_19_20

Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna_19_20

Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi_19_20

Prawo inwestycyjno_budowlane_19_20

Prawo_dla_urzędników_nie_prawników_19_20

Prawo_medyczne_z_zasadami_deontologii_i_bioetyki_zwodów_medycznych_19_20

Prawo_w_kierowaniu_szkolą_i_placówką_oświatową_19_20

Prawo_wykonawcze_19_20

Profesjonalny coaching_19_20

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela_19_20

Przygotowanie pedagogiczno_metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych_19_20

Resocjalizacja i penitencjarystyka_19_20

Socjoterapia_19_20

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie_19_20

Zaburzenia ze spektrum Autyzmu (ASD) -diagnoza,terapia,edukacja i wsparcie_19_20

 

 

Wytworzył: Uczelnia

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 24.07.2019 09:38