Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 2/19.11.2019

  • access_time grudzień 13, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 2/19.11.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 19 listopada 2019 roku

w sprawie: korekty programów studiów podyplomowych Matematyka i Logopedia ustalonych uchwalą Senatu nr 2/25.03.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w  sprawie programów studiów podyplomowych

 

Na podstawie § 23 pkt. 15 Statutu Uczelni, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Dokonuje się korekty programów niżej wymienionych studiów podyplomowych:

1) Matematyka

2) Logopedia.

2. Korekty programów studiów, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Korekty programów studiów o których mowa w § 1 zostają zamieszczone w uczelnianym Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Ewentualne modyfikacje w zakresie układu zajęć nie są poczytywane za zmianę programu studiów, gdyż stanowią czynności techniczno-organizacyjne, które nie wymagają zatwierdzenia przez Senat.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do uchwały Senatu

Załącznik do Uchwały Senatu-Logopedia_I rok_korekta planu i programu studiów

Załącznik do Uchwały Senatu – Logopedia_II rok_korekta planu studiów

R E K T O R

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 13.12.2019 12:53