Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 2/19.12.2019

 • access_time styczeń 24, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

Uchwała nr 2/19.12.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się w roku akad. 2019/20 do nowych standardów kształcenia nauczycieli

Na podstawie art. 28 ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn.zm), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 1450) Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanowił, co następuje:

§ 1

Dokonuje się korekt w następujących programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela:

 1. Biologia (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 2. Edukacja techniczno-informatyczna (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 3. Filologia angielska (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 4. Filologia germańska (I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 5. Filologia romańska (I i II stopnia, stacjonarne)
 6. Filologia rosyjska (I i II stopnia, stacjonarne)
 7. Geografia (II stopnia, stacjonarne – cykl 19/20 oraz dodatkowo cykl 18/19)
 8. Informatyka (I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 9. Pedagogika (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 10. Matematyka (I stopnia-stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia- niestacjonarne)
 11. Fizyka (I i II stopnia, stacjonarne).

§ 2

Skorygowane programy studiów, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały i mają zastosowanie dla cykli studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/20.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biologia I stopień stacjonarne

Biologia II stopień stacjonarne

Biologia I stopień niestacjonarne

Biologia II stopień niestacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień stacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień niestacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna II stopień stacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna_stacjonarne_I_stopnia

Nowe_N_2st_3sem_program_TI_od 2019_20

Nowe_S_2st_3sem_program_TI_od 2019_20

Nowy_N_2st_3sem_kier_program studiów_od 2019_20

Nowy_N_2st_3sem_plan spec_TI_od 2019_20

Nowy_N_2st_4sem_kier_program studiów_od 2019_2020

Nowy_S_2st_3sem_kier_program studiów_od 2019_20

Nowy_S_2st_3sem_plan spec_TI_od 2019_20

Nowy_S_2st_4sem_kier_program studiów_od 2019_2020

NowyK_N_2st_3sem_kier_plan studiow_od 2019_20

NowyK_N_2st_4sem_kier_plan studiow_od 2019_20

NowyK_S_2st_3sem_kier_plan studiów_od 2019_20

NowyK_S_2st_4sem_kier_plan studiów_od 2019_20

Filologia angielska I stopień stacjonarne

Filologia angielska I stopień niestacjonarne

Filologia germańska I stopnia stacjonarna

Filologia germańska I stopnia niestacjonarne

Filologia Romańska_1_st_stacjonarne_19-20

Filologia Romańska_2_st_stacjonarne_19-20

Filologia Rosyjska_1_st_stacjonarne_19-20

Filologia Rosyjska_2_st_stacjonarne_19-20

Scan_2018_GEO_2_S_plan

Scan_2018_GEO_2_S_plan_spec

Scan_2019_GEO_2_S_plan

Scan_2019_GEO_2_S_plan_spec

PLAN_PROGRAM_ST_STAC_I_STOP_KIERUNKOWE_2018_2022

PLAN_PROGRAM_ST_STAC_I_STOP_KIERUNKOWE_2019_2023

PLAN_PROGRAM_ST_STAC_I_STOP_SPEC_NAUCZ_2018_2022

PLAN_ST_NIESTAC_I_STOP_KIERUNKOWE_2019_2023

PLAN_ST_STAC_I_STOP_SPEC_NAUCZ_2019_2023

INoW 1 st_ st-1

INOW 1 st_ nst-1

INOW 2 st_ st

INOW 2st nst

Plan GŁÓWNY 2019-2020 Mat.I st stacjonarne

Plan główny Mat.I st.Niest. 2019-2020

Plan GŁÓWNY II st.Niest. 2019-2020

Plan Specjalności Matematyka (Nauczycielska) 2019-2020 I st. Niesta.

Plan specjalności -Matematyka z Informatyką(nauczycielska) Ist.Stacjonarne 2019-2020

Plan specjalności-Analiza danych Ist.stacjonarne.2019-2020

Plan Specjalności-Matematyka (Nauczycielska) I st.Stacjonarne 2019-2020

fizyka I_stopień

fizyka II_stopień

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.01.2020 15:21