Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2019

  • access_time lipiec 19, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BSS.4310-40/2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 15 lipca 2019 roku

 

w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów i Zarządem Samorządu Doktorantów, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzam w życie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Regulamin).
  2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem 30 września 2019 r. tracą moc: Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2015 Rektora z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/2018 Rektora z dnia 25 września 2018 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 58_2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 19.07.2019 09:31