Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-33/2018

  • access_time wrzesień 28, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego Instytut Pracy Socjalnej przekształca się w Instytut Spraw Społecznych (ISS).

§ 2

Strukturę organizacyjną Instytutu Spraw Społecznych tworzą:

  1. Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej (KEPSiPS)
  2. Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy (KPPiWP)
  3. Katedra Gerontologii Społecznej KGS )
  4. Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych (KPPS)

§ 3

  1. Dyrektor Instytutu, o którym mowa w § 1 powołany zostanie zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Uczelni.
  2. Kierownicy Katedr, o których mowa w § 2 zostaną powołani zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Uczelni.

§ 4

Zobowiązuję Kierownika Działu Służb Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.09.2018 11:51