Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Aktualności

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.108.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.107.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Animacja kultury w przestrzeni społecznej – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.106.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Architektura informacji – studia I stopnia, profil praktyczny

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.105.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku

 • access_time grudzień 18, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.104.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Dziennikarstwo społeczne – studia II stopnia

 • access_time grudzień 18, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.103.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku

 • access_time grudzień 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.102.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time listopad 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.101.2023

w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Uczelni dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku

 • access_time listopad 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.100.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 23, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.99.2023

w sprawie: wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku obcym

 • access_time listopad 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.98.2023

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji działania w przypadku wystąpienia zagrożenia innego niż pożarowe w obiektach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.97.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu

 • access_time listopad 13, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.96.2023

w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Repozytorium UKEN rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uczelni

 • access_time listopad 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.95.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych w 2023 roku

 • access_time październik 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.94.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

 • access_time październik 13, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.93.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time październik 12, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.92.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla nauczycieli akademickich oraz ogłoszenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych

 • access_time październik 10, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.91.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Technicznych

 • access_time październik 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.90.2023

w sprawie: funkcjonowania w Uczelni systemów informatycznych w zakresie obsługi studiów

 • access_time październik 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.89.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego