Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Aktualności

 • access_time listopad 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.100.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 23, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.99.2023

w sprawie: wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku obcym

 • access_time listopad 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.98.2023

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji działania w przypadku wystąpienia zagrożenia innego niż pożarowe w obiektach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.97.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu

 • access_time listopad 13, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.96.2023

w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Repozytorium UKEN rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uczelni

 • access_time listopad 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.95.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych w 2023 roku

 • access_time październik 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.94.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

 • access_time październik 13, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.93.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time październik 12, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.92.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla nauczycieli akademickich oraz ogłoszenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych

 • access_time październik 10, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.91.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Technicznych

 • access_time październik 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.90.2023

w sprawie: funkcjonowania w Uczelni systemów informatycznych w zakresie obsługi studiów

 • access_time październik 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.89.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time październik 2, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.88.2023

w sprawie: zmiany nazw katedr w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time październik 2, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.87.2023

w sprawie: zmiany nazwy Uczelni z Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.86.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.46.2023 Rektora z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 • access_time wrzesień 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.85.2023

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych oraz zmian w strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time wrzesień 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.84.2023

w sprawie: rozpoczęcia funkcjonowania Instytutu Nauk o Zdrowiu

 • access_time wrzesień 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.83.2023

w sprawie: ustanowienia nowej struktury Instytutu Matematyki

 • access_time wrzesień 18, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.82.2023

w sprawie: przekształcenia Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego w Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

 • access_time wrzesień 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.81.2023

w sprawie: zmiany podległości Chóru Mieszanego EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie