Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2018

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 6/25.06.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 6/18.12.2017 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 5/25.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 4/25.06.2018

w sprawie: podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2018 roku

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 3/25.06.2018

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 2/25.06.2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 1/25.06.2018

w sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 4/23.04.2018

w sprawie: Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 2/23.04.2018

w sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 2/18.04.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 1/23.04.2018

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 10/26.03.2018

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 9/26.03.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów I i II stopnia Bezpieczeństwo państwa

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 8/26.03.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów o nazwie Bezpieczeństwo państwa

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 7/26.03.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Logopedia

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 6/26.03.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Logopedia

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 5/26.03.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Chemia i nauczanie chemii

 • access_time kwiecień 17, 2018

Uchwała Senatu nr 4/26.03.2018

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie Chemia # nauczanie chemii

 • access_time kwiecień 17, 2018

Uchwała Senatu nr 3/26.03.2018

w sprawie: zabezpieczenia finansowania wkładu własnego projektu „Design kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu”

 • access_time kwiecień 17, 2018

Uchwała Senatu nr 2/26.03.2018

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 • access_time marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 4/26.02.2018

W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej oraz opisów i zasad wypełniania oryginałów dyplomów