Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2018

  • access_time marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 3/26.02.2018

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

  • access_time marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 2/26.02.2018

W sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

  • access_time marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 1/26.02.2018

W sprawie : umieszczenia tablicy w budynku przy ul. Ingardena 4

  • access_time marzec 3, 2018

Uchwała Senatu nr 7/25.06.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

  • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 6/29.01.2018

W sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia, Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

  • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 5/29.01.2018

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

  • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 4/29.01.2018

W sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

  • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 2/29.01.2018

W sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2018

  • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 1/29.01.2018

W sprawie: planu remontów i inwestycji Uczelni na 2018 r.