Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2022

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 9.24.01.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 8.24.01.2022

w sprawie: uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 7.24.01.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 6.24.01.2022

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Uczelni kadencji 2021-2024

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 5.24.01.2022

w sprawie: opinii dotyczącej likwidacji w strukturze Uczelni Centrum Kształcenia Nauczycieli

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 4.24.01.2022

w sprawie: korekty programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 3.24.01.2022

w sprawie: korekty programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 2.24.01.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Filozofia i psychologia rozwoju osobowego I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

  • access_time styczeń 28, 2022

Uchwała nr 1.24.01.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Filozofia i psychologia rozwoju osobowego I stopnia, profil ogólnoakademicki