Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2022

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 3.27.06.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 2.27.06.2022

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego
na 2022 rok

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 1.27.06.2022

w sprawie: zatwierdzenia podziału subwencji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 7.06.05.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 6.06.05.2022

w sprawie: Korekty profilu i przyporządkowania kierunku studiów Kryminalistyka II stopnia, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 5.06.05.2022

w sprawie: Korekty uchwały dot. ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 4.06.05.2022

w sprawie: Korekty uchwały dot. ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 3.06.05.2022

w sprawie: korekty profilu i przyporządkowania kierunku studiów Kryminalistyka I stopnia, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 2.06.05.2022

w sprawie: korekty uchwały dot. ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka I stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time maj 17, 2022

Uchwała nr 1.06.05.2022

w sprawie: korekty uchwały dot. ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka I stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 13.25.04.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Dziennikarstwo społeczne II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 12.25.04.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo społeczne II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 11.25.04.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo społeczne II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 10.25.04.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Art & Science II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 9.25.04.2022

w sprawie:b ustalenia programu studiów dla kierunku Art & Science II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 8.25.04.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 7.25.04.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 6.25.04.2022

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 5.25.04.2022

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 4.25.04.2022

w sprawie: warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w roku 2025/2026