Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2022

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 3.25.04.2022

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

 • access_time maj 6, 2022

Uchwała nr 2.25.04.2022

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 • access_time kwiecień 28, 2022

Uchwała nr 1.25.04.2022

w sprawie: zmiany Regulaminu Studiów

 • access_time marzec 25, 2022

Uchwała nr 5.21.03.2022

w sprawie: zerwania międzynarodowych umów dwustronnych (w tym umów o podwójnych dyplomach), międzyinstytucjonalnych (w tym w ramach programu Erasmus+) oraz międzywydziałowych z instytucjami partnerskimi Federacji Rosyjskiej

 • access_time marzec 25, 2022

Uchwała nr 4.21.03.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time marzec 25, 2022

Uchwała nr 3.21.03.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Nauki o rodzinie II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time marzec 25, 2022

Uchwała nr 2.21.03.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Nauki o rodzinie II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time marzec 25, 2022

Uchwała nr 1.21.03.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Nauki o rodzinie II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time luty 28, 2022

Uchwała nr 6.25.02.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Media Content & Creative Writing
II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time luty 28, 2022

Uchwała nr 5.25.02.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Media Content & Creative Writing
II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time luty 28, 2022

Uchwała nr 4.25.02.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Media Content & Creative Writing II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time luty 28, 2022

Uchwała nr 3.25.02.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time luty 28, 2022

Uchwała nr 2.25.02.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time luty 28, 2022

Uchwała nr 1.25.02.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Kryminalistyka II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time luty 25, 2022

Uchwała nr 6.21.02.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time luty 25, 2022

Uchwała nr 5.21.02.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time luty 25, 2022

Uchwała nr 4.21.02.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time luty 25, 2022

Uchwała nr 3.21.02.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time luty 25, 2022

Uchwała nr 2.21.02.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Kryminalistyka I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time luty 25, 2022

Uchwała nr 1.21.02.2022

w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów i inwestycji na rok 2022