Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2023

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 15.25.09.2023

w sprawie: ustalenia planów i programów kierunków studiów dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 14.25.09.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Architektura informacji – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 13.25.09.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Architektura informacji – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (niestacjonarne)

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 12.25.09.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Architektura informacji – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 11.25.09.2023

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów „Bezpieczeństwo państwa” II stopnia

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 10.25.09.2023

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów „Bezpieczeństwo państwa” I stopnia

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 9.25.09.2023

w sprawie: ustalenia programu i planu kierunku studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 8.25.09.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Pedagogika szkolna z edukacją techniczną – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 7.25.09.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika szkolna z edukacją techniczną – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 6.25.09.2023

w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 5.25.09.2023

w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 4.25.09.2023

w sprawie: określenia warunków i terminów przeprowadzenia wyborów instytutowych i wydziałowych komisji wyborczych na kadencję trwającą od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2027 r.

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 3.25.09.2023

w sprawie: określenia warunków przeprowadzenia wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję trwającą od 1 listopada 2023 do 31 października 2027

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 2.25.09.2023

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów komisji wyborczych na kadencję trwającą od 1 listopada 2023 do 31 października 2027

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 1.25.09.2023

w sprawie: przyjęcia planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2023/2024

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 22.26.06.2023

w sprawie: wskazania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 21.26.06.2023

w sprawie: wskazania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 20.26.06.2023

w sprawie: wskazania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 19.26.06.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 18.26.06.2023

w sprawie: Korekty udziału procentowego dyscyplin i efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie