Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2023

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 17.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Uchwałą Senatu nr 20.27.06.2022

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 16.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Uchwałą Senatu nr 7.29.06.2021

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 15.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Psychologia – jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6051.13.2015.EK.3 z dn. 04.05.2015 r.

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 14.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Historia II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Uchwałą Senatu nr 7.29.06.2021

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 13.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Historia I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Uchwałą Senatu nr 7.29.06.2021

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 12.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Geografia II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Zarządzeniem Ministra Oświaty Dz.U.15. poz. 248 z dn. 21.09.1949 r.

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 11.26.06.2023

w sprawie: Korekty przyporządkowania kierunku studiów Geografia I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych, ustalonych Zarządzeniem Ministra Oświaty Dz.U.15.poz 248 z dn. 21.09.1949 r.

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 10.26.06.2023

w sprawie: Korekty profilu kierunku studiów Architektura informacji I stopnia, profil praktyczny, ustalonego Uchwałą Senatu nr 3/29.04.2013

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 9.26.06.2023

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 8.26.06.2023

w sprawie: ustalenia planów i programów kierunków studiów dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 7.26.06.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Filologia angielska nauczycielska – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 6.26.06.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia angielska nauczycielska – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia stacjonarne)

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 5.26.06.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Cyberbezpieczeństwo I stopnia, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 4.26.06.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Cyberbezpieczeństwo I stopnia, profil praktyczny (studia niestacjonarne)

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 3.26.06.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Cyberbezpieczeństwo I stopnia, profil praktyczny (studia stacjonarne)

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 2.26.06.2023

w sprawie: zatwierdzenia podziału subwencji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i rozwój potencjału badawczego w 2023 roku

 • access_time czerwiec 27, 2023

Uchwała nr 1.26.06.2023

w sprawie: oceny planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na 2023 rok

 • access_time czerwiec 16, 2023

Uchwała nr 24.13.06.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Nauczyciel biologii i geografii – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time czerwiec 16, 2023

Uchwała nr 23.13.06.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Nauczyciel biologii i geografii – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia niestacjonarne)

 • access_time czerwiec 16, 2023

Uchwała nr 22.13.06.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Nauczyciel biologii i geografii – studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia stacjonarne)