Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2023

 • access_time lipiec 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.75.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.74.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.46.2023 Rektora z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 • access_time lipiec 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.73.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Galerii Podbrzezie

 • access_time lipiec 14, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.72.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 13, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.71.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.52.2023 Rektora z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 • access_time lipiec 12, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.70.2023

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024

 • access_time lipiec 12, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.69.2023

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024

 • access_time lipiec 10, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.68.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki i Designu

 • access_time lipiec 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.67.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Politologia – studia II stopnia

 • access_time lipiec 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.66.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Politologia – studia I stopnia

 • access_time lipiec 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.65.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi

 • access_time lipiec 3, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.64.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej

 • access_time lipiec 3, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

 • access_time czerwiec 28, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe – studia II stopnia

 • access_time czerwiec 28, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia

 • access_time czerwiec 28, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.60.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii

 • access_time czerwiec 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.59.2023

sprawie: wprowadzenia zasad wygaszania i likwidacji kierunków studiów

 • access_time czerwiec 5, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.58.2023

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej dotyczących Działu Spraw Pracowniczych oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego

 • access_time czerwiec 1, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2023

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Socjologii

 • access_time maj 26, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2023

w sprawie: ogłoszenia „Konkursu na najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”