Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2023

 • access_time luty 9, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.15.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time luty 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.14.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time luty 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.13.2023

w sprawie: ogłoszenia Zasad korzystania z systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 1, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2023

w sprawie: ogłoszenia Konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2023 roku

 • access_time styczeń 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.20.2022 Rektora z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu działań wspierających doskonałość naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 • access_time styczeń 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2023

w sprawie: wysokości stawek za godzinę dydaktyczną dla Programu „Erasmus+” od roku akademickiego 2022/2023

 • access_time styczeń 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.8.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.6.2022 Rektora z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia struktury Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz nowej struktury Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time styczeń 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2023

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewniania Dostępności w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.6.2023

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz nowej struktury Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time styczeń 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.5.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.80.2022 Rektora z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w zakresie przekształcenia Instytutu Biologii i Instytutu Geografii oraz zmian w strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time styczeń 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.4.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

 • access_time styczeń 12, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.3.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.2.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time styczeń 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.1.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku