Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy Studiów Podyplomowych

  • access_time maj 6, 2022
  • person Agnieszka Barwa
  • printer

Biologia molekularna z elementami biotechnologii

Biologia w terenie

Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia nauczycieli

Nauczanie biologii w szkole podstawowej

Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online)

Edukacja językowa dorosłych

Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- studia online

Logopedia

Neurologopedia

Etyka dla nauczycieli

Etyka dla nauczycieli – korekta z dnia 13.06,2022

Geografia

Przyroda

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej

E-nauczyciel

Matematyka

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa korekta z dnia 8.09.2022

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim korekta z dnia 8.09.2022

Edytorstwo

Administracja Samorządowa

Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe

Kompetencje_przyszlosci_i_coaching

Kreatywne_nowe_media

Media i public relations w sporcie profesjonalnym

Mediacje_i_negocjacje

Edukacja techniczna

Fizyka dla nauczycieli

Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Organizacja i zarządzanie oświatą

Pedagogika społeczno opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Dobrostan psów i kotów. Praktyka.Etyka.Prawo.

Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

Marketing i kreatywna reklama

Prawo inwestycyjno-budowlane

Social media marketing

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Praca socjalna z uchodźcami

Wsparcie dziecka i rodziny z wieloma problemami (wieloproblemowej)

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

ARCHIiKULTURA – edukator architektoniczny studia podyplomowe

Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego

Tworzenie treści w języku francuskim_specjalista ds contentu i copywriter

Edukacja-i-rehabilitacja-osób-z-niepełnosprawnością-intelektualną-oligofrenopedagogika

Wytworzył: prof. dr hab. Piotr Borek

Opublikował w BIP: Agnieszka Barwa

Data opublikowania: 06.05.2022 08:05