Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

  • access_time maj 6, 2022
  • person Agnieszka Barwa
  • printer

Art-Science- studia stacjonarne II stopnia

ArtScience stacjonarne II stop 2022_23 korekta z 5.06.2023

Bioinformatyka I stopnia niestacjonarne

Bioinformatyka I stopnia stacjonarne

Biologia I stopnia niestacjonarne

Biologia I stopnia stacjonarne

Biologia II stopnia niestacjonarne

Biologia II stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne

Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt jednolite mgr niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt jednolite mgr stacjonarne

Dziennikarstwo I stopnia niestacjonarne

Dziennikarstwo I stopień niest 2022_23 korekta z 31.03.2023

Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo I stopień stac 2022_23 korekta z 31.03.2023

Dziennikarstwo przyrodnicze II stopnia niestacjonarne

Dziennikarstwo przyrodnicze II stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo społeczne II stopnia niestacjonarne

Dziennikarstwo społeczne II stopnia stacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje I stopnia niestacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje I stopnia stacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje II stopnia niestacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne

Filologia angielska I stopnia niestacjonarne

Filologia angielska I stopnia stacjonarne

Filologia angielska II stopnia niestacjonarne nauczycielska

Filologia angielska II stopnia niestacjonarne

Filologia angielska II stopnia stacjonarne nauczycielska

Filologia angielska II stopnia stacjonarne

Filologia polska I stopnia niestacjonarne

Filologia polska studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 13.04.2023

Filologia polska I stopnia niestacjonarne 2022_2023 – korekta z dnia 7.09.2023

Filologia polska I stopnia niestacjonarne – korekta z dnia 18.01.2024

Filologia polska I stopnia stacjonarne

Filologia polska studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 13.04.2023

Filologia polska I stopnia stacjonarne 2022_2023 – korekta z dnia 7.09.2023

Filologia polska I stopnia stacjonarne – korekta z dnia 18.01.2024

Filologia polska II stopnia niestacjonarne

Filologia polska II stopnia stacjonarne

Filologia polska studia stacjonarne II stopnia 2022-2023 – korekta z dnia 26.09.2022

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia stacjonarne

Logopedia I stopnia stacjonarne

Logopedia studia stacjonarne I stopnia 2022-23 -korekta z dnia 9.02.2023

Logopedia I stopnia stacjonarne 2022_2023 – korekta z dnia 7.09.2023

Logopedia studia stacjonarne I stopnia 2022-23 – korekta z dnia 21.03.2024

Logopedia II stopnia stacjonarne

Logopedia studia stacjonarne II stopnia 2022-2023 – korekta z dnia 26.09.2022

Logopedia studia stacjonarne II stopnia 2022-2023 – korekta z dnia 15.02.2024

Media Content & Creative Writing II stopnia niestacjonarne

Media Content & Creative Writing II stopnia niestacjonarne 2022_2023 – korekta z dnia 7.09.2023

Media Content & Creative Writing II stopnia stacjonarne

Media Content & Creative Writing II stopnia stacjonarne 2022_2023 – korekta z dnia 7.09.2023

Kognitywistyka I stopnia stacjonarne

Kognitywistyka studia stacjonarne I stopnia 2022_2023 – krekta z dnia 30.06.2022

Kognitywistyka stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 21.06.2023

Socjologia I stopnia niestacjonarne

Socjologia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 22.06.2023

Socjologia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 29.09.2023

Socjologia niestacjonarne I stopień 2022_23 korekta z 22.02.2024

Socjologia I stopnia stacjonarne

Socjologia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 22.06.2023

Socjologia stacjonarne I stopień 2022_23 korekta z 22.02.2024

Socjologia II stopnia niestacjonarne

Socjologia niestacjonarne II stopnia 2022_23 korekta z dnia 22.06.2023

Socjologia niestacjonarne II stopień 2022_23 korekta z 22.02.2024

Socjologia II stopnia stacjonarne

Socjologia stacjonarne II stopnia 2022_23 korekta z dnia 22.06.2023

Socjologia stacjonarne II stopień 2022_23 korekta z 22.02.2024

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne

Geografia I stopień niestacjonarne

Geografia studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geografia I stopień stacjonarne

Geografia studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geografia II stopień niestacjonarne

Geografia studia niestacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geografia II stopień stacjonarne

Geografia studia stacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geografia studia stacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 16.03.2023

Geopolityka I stopień niestacjonarne

Geopolityka studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geopolityka I stopień stacjonarne

Geopolityka studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geopolityka II stopień niestacjonarne

Geopolityka studia niestacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Geopolityka II stopień stacjonarne

Geopolityka studia stacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Gospodarka przestrzenna I stopień niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Gospodarka przestrzenna I stopień stacjonarne

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Gospodarka przestrzenna II stopień niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Gospodarka przestrzenna II stopień stacjonarne

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Turystyka i rekreacja I stopień niestacjonarne

Turystyka i rekreacja studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Turystyka i rekreacja I stopień stacjonarne

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Turystyka i rekreacja II stopień niestacjonarne

Turystyka i rekreacja studia niestacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Turystyka i rekreacja II stopień stacjonarne

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 10.01.2023

Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacja i infobrokerstwo stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 20.09.2023

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, stacjonarne I st. 2022_23_korekta z 28.02.2024

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne

Historia I stopnia niestacjonarne

Historia I stopnia stacjonarne

Historia II stopnia niestacjonarne

Historia II stopnia stacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia niestacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia stacjonarne

Informatyka I stopień niestacjonarne

Informatyka studia niestacjonarne I stopnia 2022_2023 korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 06.06.2023

Informatyka I stopień stacjonarne

Informatyka studia stacjonarne I stopnia 2022_2023 korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 06.06.2023

Informatyka II stopień niestacjonarne

Informatyka niestacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z 06.06.2023

Informatyka II stopień stacjonarne

Informatyka stacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z 06.06.2023

Malarstwo I stopnia stacjonarne

Malarstwo II stopnia stacjonarne

Sztuka i edukacja I stopnia stacjonarne

Sztuka i edukacja studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 05.06.2023

Sztuka i edukacja II stopnia stacjonarne

Matematyka I stopnia niestacjonarne

Matematyka I stopnia stacjonarne

Matematyka II stopnia niestacjonarne

Matematyka II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne

International security first cycle part-time

International security studia first cycle full-time

Bezpieczeństwo państwa I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe_dawniej Bezpieczeństwo państwa_ niestacjonarne I stop 2022_23 – korekta z 15.02.2024

Bezpieczeństwo państwa I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe_dawniej Bezpieczeństwo państwa_ stacjonarne I stop 2022_23 – korekta z 15.02.2024

Bezpieczeństwo państwa II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo państwa II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne

Architektura informacji studia niestacjonarne I stopnia

Architektur informacji studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopnia stacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia niestacjonarne 7 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne 7 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne 3 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne 4 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne 4 sem. – korekta z dnia 20.03.2023

Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne 3 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne 4 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne 4 sem. – korekta z dnia 20.03.2023

Fizyka I stopnia niestacjonarne

Fizyka studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 17.10.2022

Fizyka I stopnia stacjonarne

Fizyka studia stacjonarne I stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 17.10.2022

Fizyka II stopnia niestacjonarne

Fizyka II stopnia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne 7 sem.

Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia niestacjonarne 3 sem.

Inżynieria bezpieczeństwa studia niestacjonarne II stopnia 2022_23 korekta z 7.06.2023

Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne 3 sem.

Inżynieria bezpieczeństwa studia stacjonarne II stopnia 2022_23 korekta z 7.06.2023

Filologia germańska I stopnia niestacjonarne

Filologia germańska I stopnia stacjonarne

Filologia germańska II stopnia stacjonarne

Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne

Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne

Filologia romańska I stopnia stacjonarne

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 23.09.2022

Filologia romańska II stopnia stacjonarne

Filologia romańska studia stacjonarne II stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 23.09.2022

Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne

Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne

Filologia ukraińska studia stacjonarne I stopnia 2022_23

Filologia ukraińska stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 29.09.2023

Filologia włoska I stopnia stacjonarne

Filologia włoska studia stacjonarne I stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 23.09.2022

Filologia wloska I stopień stacjonarne 2022-23 – korekta z 02.02.2024

Filologia włoska II stopnia stacjonarne

Filologia włoska II stopień studia stacjonarne 2022_2023 – korekta z 23.09.2022

Filologia włoska studia II stopnia stacjonarne 2022_23 – korekta z dnia 28.10.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite mgr stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna_jednolite magisterskie_korekta

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna_jednolite magisterskie_niestacjon_korekta

Pedagogika specjalna studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna 2022-2023 jsm niestacjonarne – korekta 26.06.2023

Pedagogika specjalna jednolite mgr stacjonarne

Pedagogika specjalna stacjonarne jed mgr 2022_23 – korekta z 15.02.2023

Pedagogika specjalna 2022-2023 jsm stacjonarne – korekta 26.06.2023

Pedagogika I stopnia niestacjonarne

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 22.09.2022

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 12.01.2023

Pedagogika I stopnia stacjonarne

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 22.09.2022

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z dnia 12.01.2023

Pedagogika stacjonarne I stopnia 2022_23 – korekta z 30.11.2023

Pedagogika II stopnia niestacjonarne

Pedagogika studia niestacjonarne II stopnia 2022_23 – korekta z dnia 1.12.2022

Pedagogika studia niestacjonarne II stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 22.09.2022

Pedagogika II stopnia stacjonarne

Pedagogika studia stacjonarne II stopnia 2022_2023 – korekta z dnia 22.09.2022

Polityka społeczna I stopnia niestacjonarne

Polityka społeczna I stopnia stacjonarne

Administracja I stopnia niestacjonarne

Administracja I stopnia stacjonarne

Administracja II stopnia niestacjonarne

Administracja II stopnia stacjonarne

Ekonomia społeczna I stopnia niestacjonarne

Ekonomia społeczna I stopnia stacjonarne

Ekonomia społeczna II stopnia niestacjonarne

Ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne

Prawo jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo jednolite magisterskie stacjonarne

Psychologia jednolite mgr niestacjonarne

Psychologia studia niestacjonarne jednolite magisterskie 2022_23 korekta z 15.06.2023

Psychologia jednolite mgr stacjonarne

Psychologia studia stacjonarne jednolite magisterskie 2022_23 – korekta z 15.06.2023

praca socjalna I stopień niestacjonarne

praca socjalna I stopień stacjonarne

praca socjalna II stopień niestacjonarne

praca socjalna II stopień stacjonarne

Zarzadzanie w służbach społecznych I stopień niestacjonarne

Zarzadzanie w służbach społecznych I stopień stacjonarne

Zarzadzanie w służbach społecznych II stopień niestacjonarne

Zarzadzanie w służbach społecznych II stopień stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne

Art&Design stacjonarne II stopnia

Design I stopnia stacjonarne

Design stacjonarne I stopnia 2022_23 korekta z 5.06.2023

Digital Design I stopnia stacjonarne

Grafika – projektowanie graficzne i multimedia II stopnia stacjonarne

Grafika I stopnia stacjonarne

Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne

Sztuka i Media I stopnia stacjonarne

Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii studia stacjonarne I stopnia

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii stacjonarne I stopnia 2022-23 korekta z 22.06.2023

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii stacjonarne I stopnia 2022_23 korekta z 25.09.2023

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii stacjonarne I stopień 2022-23 – korekta 24.04.2024

Kryminalistyka I stopnia stacjonarne od 2022-23

Kryminalistyka I stopnia niestacjonarne od 2022-23

Kryminalistyka II stopnia stacjonarne od 2022-23

Kryminalistyka II stopnia niestacjonarne od 2022-23

 

Wytworzył:

Opublikował w BIP: Agnieszka Barwa

Data opublikowania: 06.05.2022 08:04