Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy Studiów Podyplomowych

  • access_time marzec 20, 2023
  • person redaktor
  • printer

Administracja samorządowa

Archi:kultura – edukator architektoniczny

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka szkoleń

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne)

Biznes i zarządzanie (doskonalące)

Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Edukacja medialna

Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej

Edytorstwo

E-nauczyciel

Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia

Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

Logopedia

Marketing i kreatywna reklama

Matematyka

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Neurologopedia

Neurologopedia 2023_24 – korekta z dnia 18.05.2023

Organizacja i zarządzanie oświatą

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa

Projektowanie wydarzeń w kulturze cyfrowej

Social Media Marketing

Socjologia ekologiczna

Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

Studia przekładu literackiego

Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Tworzenie treści w języku francuskim specjalista ds contentu i copywriter

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wiedza o społeczeństwie

Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej

Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

 

Wytworzył:

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 20.03.2023 13:42