Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

  • access_time marzec 20, 2023
  • person redaktor
  • printer

Administracja I stopnia niestacjonarne

Administracja I stopnia stacjonarne

Administracja II stopnia niestacjonarne

Administracja II stopnia stacjonarne

Architektura informacji I stopnia niestacjonarne

Architektura informacji I stopnia stacjonarne

Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo stacjonarne I stopnia 2023_24 – korekta z 20.09.2023

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, stacjonarne 2023_24_korekta z 28.02.2024

Art&Design II stopnia stacjonarne

Art&Science II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne

Bioinformatyka I stopnia niestacjonarne

Bioinformatyka I stopnia stacjonarne

Biologia I stopnia niestacjonarne

Biologia I stopnia stacjonarne

Biologia II stopnia niestacjonarne

Biologia II stopnia stacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo I stopnia niestacjonarne

Design I stopnia stacjonarne

Digital Design I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo I stopnia niestacjonarne

Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo II stopnia niestacjonarne

Dziennikarstwo II stopnia stacjonarne

Edukacja Techniczno-Informatyczna I stopnia niestacjonarne

Edukacja Techniczno-Informatyczna I stopnia stacjonarne

Edukacja Techniczno-Informatyczna II stopnia niestacjonarne 3 sem.

Edukacja Techniczno-Informatyczna II stopnia niestacjonarne 4 sem.

Edukacja Techniczno-Informatyczna II stopnia stacjonarne 3 sem.

Edukacja Techniczno-Informatyczna II stopnia stacjonarne 4 sem.

Ekonomia studia stacjonarne I stopnia 2023_24

Ekonomia studia I stopnia niestacjonarne 2023_24

Ekonomia studia stacjonarne II stopnia 2023_24

Ekonomia studia II stopnia niestacjonarne 2023_24

Ekoturystyka I stopnia niestacjonarne

Ekoturystyka I stopnia stacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje I stopnia niestacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje I stopnia stacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje II stopnia niestacjonarne

Etyka – mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne

Filologia angielska nauczycielska jsm

Filologia angielska I stopnia niestacjonarne nienauczycielskie

Filologia angielska I stopnia stacjonarne nienauczycielskie

Filologia angielska II stopnia niestacjonarne nauczycielskie

Filologia angielska II stopnia niestacjonarne nienauczycielskie

Filologia angielska II stopnia stacjonarne nauczycielskie

Filologia angielska II stopnia stacjonarne nienauczycielskie

Filologia germańska I stopnia niestacjonarne

Filologia germańska I stopnia stacjonarne

Filologia germańska II stopnia stacjonarne

Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne

Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne

Filologia polska I stopnia niestacjonarne

Filologia polska I stopnia stacjonarne

Filologia polska I stopnia stacjonarne – korekta z dnia 18.01.2024

Filologia polska II stopnia niestacjonarne

Filologia polska II stopnia stacjonarne

Filologia polska II stopnia stacjonarne – korekta z dnia 18.01.2024

Filologia romańska I stopnia stacjonarne

Filologia romańska II stopnia stacjonarne

Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne

Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne

Filologia ukraińska I stopnia stacjonarne

Filologia ukraińska stacjonarne I stopnia 2023_24 – korekta z 06.10.2023

Filologia włoska I stopnia stacjonarne

Filologia włoska II stopnia stacjonarne

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopień stacjonarne

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii studia stacjonarne I stopień – 2023_24 korekta 24.04.2024

Fizyka I stopnia stacjonarne

Fizyka II stopnia stacjonarne

Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne

Geografia I stopnia niestacjonarne

Geografia I stopnia stacjonarne

Geografia II stopnia niestacjonarne

Geografia II stopnia stacjonarne

Geopolityka I stopnia niestacjonarne

Geopolityka I stopnia stacjonarne

Geopolityka II stopnia niestacjonarne

Geopolityka II stopnia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna II stopnia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne

Grafika I stopnia stacjonarne

Historia – studia nauczycielskie jsm stacjonarne

Historia I stopnia niestacjonarne

Historia II stopnia niestacjonarne

Historia II stopnia stacjonarne

HR w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia niestacjonarne

HR w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia stacjonarne

Informatyka I stopnia niestacjonarne

Informatyka I stopnia stacjonarne

Informatyka II stopnia niestacjonarne

Informatyka II stopnia stacjonarne

International Security I stopnia niestacjonarne

International Security I stopnia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne

Kognitywistyka I stopnia stacjonarne

Kognitywistyka I stopnia stacjonarne 2023_24 korekta z 26.01.2024

Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne

Kryminalistyka I stopnia niestacjonarne

Kryminalistyka I stopień niestacjonarne 2023_24 korekta z 01.02.2024

Kryminalistyka I stopnia stacjonarne

Kryminalistyka II stopnia niestacjonarne

Kryminalistyka II stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia stacjonarne

Logopedia studia stacjonarne jednolite magisterskie 2023_24

Logopedia studia stacjonarne jednolite magisterskie 2023-24 – korekta z dnia 21.03.2024

Logistyka I stopnia stacjonarne

Logistyka I stopnia niestacjonarne

Logistyka II stopnia stacjonarne

Logistyka II stopnia niestacjonarne

Logopedia II stopnia stacjonarne

Malarstwo I stopnia stacjonarne

Malarstwo II stopnia stacjonarne

Matematyka I stopnia niestacjonarne

Matematyka I stopień niestacjonarne 2023_24 – korekta z 11.04.2024

Matematyka niestacjonarne I stopień 2023_24 – korekta z 16.05.2024

Matematyka I stopnia stacjonarne

Matematyka I stopień stacjonarne 2023_24 – korekta z 11.04.2024

Matematyka stacjonarne I stopień 2023_24 – korekta z 16.05.2024

Matematyka II stopnia niestacjonarne

Matematyka niestacjonarne II stopień 2023_24 – korekta z 16.05.2024

Matematyka II stopnia stacjonarne

Matematyka stacjonarne II stopień 2023_24 – korekta z 16.05.2024

Media Content & Creative Writing II stopnia niestacjonarne

Media Content & Creative Writing II stopnia niestacjonarne – korekta z dnia 7.09.2023

Media Content & Creative Writing II stopnia niestacjonarne – korekta z dnia 7.02.2024

Media Content & Creative Writing II stopnia stacjonarne

Media Content & Creative Writing II stopnia stacjonarne – korekta z dnia 7.09.2023

Media Content & Creative Writing II stopnia stacjonarne – korekta z dnia 7.02.2024

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia niestacjonarne

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia stacjonarne

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka II stopnia niestacjonarne

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka II stopnia stacjonarne

Nauczyciel biologii i geografii JSM niestacjonarne

Nauczyciel biologii i geografii JSM stacjonarne

Pedagogika I stopnia niestacjonarne

Pedagogika I stopnia stacjonarne

Pedagogika II stopnia niestacjonarne

Pedagogika II stopnia stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM stacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne

Pedagogika specjalna jsm niestacjonarne

Pedagogika specjalna jsm stacjonarne

Pedagogika szkolna z edukacją techniczną jsm stacjonarne

Praca socjalna I stopnia niestacjonarne

Praca socjalna I stopnia stacjonarne

Praca socjalna II stopnia niestacjonarne

Praca socjalna II stopnia stacjonarne

Prawo JSM niestacjonarne

Prawo JSM stacjonarne

Psychologia jsm niestacjonarne

Psychologia jsm stacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt JSM studia niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt JSM studia stacjonarne

Socjologia I stopnia niestacjonarne

Socjologia niestacjonarne I stopień 2023_24 korekta z 22.02.2024

Socjologia I stopnia stacjonarne

Socjologia stacjonarne I stopień 2023_24 – korekta z 22.02.2024

Socjologia II stopnia niestacjonarne

Socjologia niestacjonarne II stopień 2023_24 korekta z 22.02.2024

Socjologia II stopnia stacjonarne

Socjologia stacjonarne II stopień 2023_24 korekta z 22.02.2024

Stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne

Studia nad wizualnością – Visual Studies I stopnia stacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie stacjonarne II stopień 2023_24 – korekta z dnia 20.09.2023

Sztuka i edukacja I stopnia stacjonarne

Sztuka i edukacja II stopnia stacjonarne

Sztuka i media I stopnia stacjonarne

Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia niestacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia stacjonarne

Turystyka i rekreacja I stopnia niestacjonarne (1)

Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne

Turystyka i rekreacja II stopnia niestacjonarne (1)

Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopnia stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych II stopnia stacjonarne

 

Wytworzył:

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 20.03.2023 13:43