Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 1/21.10.2019

 • access_time listopad 8, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

Uchwała nr 1/21.10.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 21 października 2019 roku

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

I. Na podstawie § 109 ust. 1 Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powołał na kadencję 2019-2023, Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Mroczka, prof. UP
 2. dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
 3. dr hab. Iwona Sulima, prof. UP
 4. dr Damian Gil
 5. dr inż. Wojciech Folta
 6. mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 7. mgr inż. Lidia Radwanek
 8. Natalia Buhera – studentka
 9. mgr Sylwia Sławińska – doktorantka

II. Wybór przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz zadania i kompetencje Komisji określa Statut Uczelni.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.11.2019 13:57