Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 2/21.10.2019

  • access_time listopad 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 2/21.10.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 21 października 2019 roku

w sprawie: Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i  prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie

Na podstawie § 23 pkt 29 Statutu Uczelni, Senat Uczelni uchwalił, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i  prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 2_21_10_2019_Senatu

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.11.2019 14:01