Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 4/21.10.2019

  • access_time listopad 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 4/21.10.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 21 października 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w  Uniwersytecie  Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Uczelni, w związku ze zmianą struktury Uczelni od dnia 1  października 2019 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej „Regulaminem”, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 4_21_10_2019 Senatu

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.11.2019 14:06