Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 5/21.10.2019

  • access_time listopad 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 5/21.10.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 21 października 2019 roku

w sprawie: korekt w programach studiów

Na podstawie art. 28 ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn.zm), Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanowił, co następuje:

§ 1

Dokonuje się korekt w planach niżej wymienionych kierunków studiów, uchwalonych przez Senat w  dniu 29.04.2019:

  1. Matematyka (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne);
  2. Fizyka (studia II stopnia, stacjonarne).

§ 2

Skorygowane plany studiów, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik plan Fizyka z opt

Załącznik korekta planów studiów z matematyki_2019

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.11.2019 14:09