Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu nr 23/17.12.2018

  • access_time styczeń 11, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA SENATU nr 23/17.12.2018

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia  17 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: likwidacji godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach niestacjonarnych

 

Działając na podstawie § 54 ust. 1 Statutu Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanowił co następuje:

§ 1

Do czasu ustalenia nowych zasad finansowania likwiduje się możliwość przyznawania pracownikom jednostek naukowo-dydaktycznych godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach wyższych niestacjonarnych.

§ 2

Zasada opisana w § 1 nie dotyczy prac dyplomowych realizowanych na zasadach opisanych w § 39 Regulaminu studiów.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Rektora z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Rektor

prof. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 13:18