Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu nr 24/17.12.2018

  • access_time styczeń 11, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

U C H W A Ł A nr 24/17.12.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Z DNIA 17 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uczelni

 

Na podstawie art. 125 ust.4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), w związku z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018  r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r., poz. 1669) Senat Uczelni uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uczelni prof.dr hab. Kazimierza Karolczaka.
  2. Zgoda jest wydawana na okres kadencji pełnienia funkcji Rektora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 13:43