Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-37/2018

  • access_time wrzesień 28, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-33/2018 Rektora z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.) zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr R/Z.0201-33/2018 Rektora z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego dokonuje się następujących zmian:

  1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  2. Dyrektor Instytutu, Zastępca Dyrektora Instytutu, o którym mowa w § 1 pozostają na dotychczasowych stanowiskach.
  3. Kierownicy Katedr, o których mowa w § 2 pozostają na dotychczasowych stanowiskach.
  4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.09.2018 11:56