Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-54/2018

  • access_time listopad 29, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 listopada 2018 roku

 

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 285 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669), realizując postanowienia zawarte w § 1 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr R/Z.0201-34/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 września 2018 r., w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów zarządzam, co następuje:

§ 1

Miesięczna wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi 1470 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 29.11.2018 13:07