Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-53/2018

 • access_time listopad 29, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-53/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 listopada 2018 roku

 

w sprawie: wykonania przez Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA)

W związku z Zarządzeniem Nr 215 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego, działając na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 57 ust. 3 lit. d) Statutu Uczelni, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Dziekani Wydziałów oraz Kierownicy Jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:
 2. poinformowania pracowników o wprowadzeniu I stopnia alarmowego ALFA obowiązującego od dnia 26 listopada 2018 r., od godz. 00.00, do dnia 15 grudnia 2018 r., do godz. 23.59,
 3. zamknięcia i zabezpieczenia nie używanych regularnie budynków, pomieszczeń oraz wszelkich niebezpiecznych urządzeń i substancji.
 4. Kanclerz zobowiązany jest do:
  1. dokonania wzmocnienia ochrony obiektów Uczelni,
  2. monitoringu działania środków łączności,
  3. udrożnienia dróg ewakuacyjnych oraz sprawdzenia działania instalacji alarmowych,
  4. zabezpieczenia budynków i pomieszczeń administracyjnych,
  5. prowadzenia kontroli bezpieczeństwa na Wydziałach celem wzmocnienia ochrony dużych skupisk ludzkich.
 5. Kierownik Centrum Obsługi Informatycznej zobowiązany jest do:
  1. zorganizowania i zapewnienia gotowości do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów kluczowych systemów informatycznych dla funkcjonowania Uczelni,
  2. sprawdzenia dostępności usług elektronicznych,
  3. w razie konieczności dokonywania zmian w dostępie do infrastruktury informatycznej.
 6. Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuję do nawiązania współpracy z właściwymi organami zarządzania Kryzysowego.
 7. Pracownicy i studenci zobowiązani są do informowania o porzuconych paczkach, bagażach lub innych nie typowych zachowaniach i znalezionych przedmiotach.

§ 2

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa proszę informować o tym fakcie przełożonych oraz Służbę Ochrony.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 29.11.2018 12:51