Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2022

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 23.27.06.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 22.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Turystyka historyczna i muzealnictwo
I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 21.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Turystyka historyczna i muzealnictwo
I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 20.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Turystyka historyczna i muzealnictwo
I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 19.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 18.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 17.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 16.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie kryzysowe I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 15.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie kryzysowe I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 14.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Zarządzanie kryzysowe I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 13.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Filozofia rozwoju osobowego
z elementami psychologii I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 12.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 11.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia ukraińska I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 10.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Filologia ukraińska I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 9.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 8.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 7.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 6.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 5.27.06.2022

w sprawie: sprostowania omyłki w nazwie studiów podyplomowych

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 4.27.06.2022

w sprawie: ustalenia planów i programów kierunków studiów dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23