Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 1/11.10.2019

  • access_time październik 16, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 1/11.10.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie: określenia warunków przeprowadzenia wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2019-2023.

Działając na podstawie §70, §105 ust. 1 i 2, §108 ust. 3, §109 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Senat Uniwersytetu postanawia, co następuje:

§ 1

W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele grup pracowników Uniwersytetu, doktorantów oraz studentów w liczbie:
– 3 nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego,
– 3 nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
– 1 pracownik niebędący nauczycielem akademickim,
– 1 doktorant,
– 1 student.

§ 2

W grupie pracowników Uczelni Senat dokona wyboru przedstawicieli spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Senatu, przy czym w przypadku nieobecności kandydata podczas zgłaszania kandydatur jego zgoda na kandydowanie przedkładana jest na piśmie. Każdy członek Senatu może zgłosić tylko jednego kandydata.

§ 3

W grupie doktorantów Senat dokonuje wyboru przedstawicieli spośród kandydatów przedstawionych przez samorząd doktorantów, przy czym zgłaszanych jest co najmniej dwóch kandydatów.

§ 4

W grupie studentów Senat dokonuje wyboru przedstawicieli spośród kandydatów przedstawionych przez samorząd studencki, przy czym zgłaszanych jest co najmniej dwóch kandydatów.

§ 5

Wybory przeprowadza się w oparciu o Regulamin przeprowadzenia wyborów komisji wyborczych na kadencję w latach 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, a procedurę wyborczą przeprowadza przewodniczący Senatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 1 Regulamin przeprowadzenia wyborów komisji 2019-23

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 16.10.2019 06:09