Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 14/30.09.2019

  • access_time październik 23, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 14/30.09.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: dostosowania treści Regulaminu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2016  r. do zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w związku z  uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 roku nowego Statutu Uniwersytetu

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Uczelni, w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w  dniu 17 kwietnia 2019 r. nowego Statutu (dalej: Statut) i koniecznością dostosowania do niego struktury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który obowiązywać będzie od dnia 1 października 2019  r.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 14_30_09_2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.10.2019 11:03