Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 15/30.09.2019

  • access_time październik 23, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 15/30.09.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: korekt w programach studiów

Na podstawie art. 28 ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn.zm), Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanowił, co następuje:

§ 1

Dokonuje się korekt w planach studiów na kierunku Filologia romańska (I i II stopień) uchwalonych przez Senat uchwałą nr 7/29.04.2019.

§ 2

Skorygowane plany studiów, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Senatu_15_30-09_2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu 15_30_09_2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.10.2019 12:15