Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-39/2018

  • access_time wrzesień 28, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: wysokości stawek za godzinę dydaktyczną dla Programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uczelni publicznej (Dz.U. 2016 poz. 2063) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni postanawiam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące stawki za godziny zajęć dydaktycznych realizowane dla studentów Programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019:

LP. STANOWISKO Stawka za godzinę odpowiadającą 45 minutom
w zł

Profesor zwyczajny

Profesor nadzwyczajny – profesor

Profesor wizytujący

108,00

Profesor nadzwyczajny – dr hab./dr

Profesor wizytujący – dr hab./dr

Docent

Adiunkt – dr hab.

100,00

Adiunkt – dr

Starszy wykładowca

90,00
Asystent, Wykładowca, Lektor, Instruktor 80,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.09.2018 12:14