Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Postępowania awansowe

 • access_time wrzesień 14, 2022

Postępowanie doktorskie mgra Aleksandra Jarmolińskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania dynamiki fluksonu w zdeformowanym złączu Josephson
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja- prof. dr hab. Jakub Rembieliński
Recenzja-prof. dr hab. Andrzej Wereszczyński
Recenzja- dr hab. Robert Pełka, prof. IFJ PAN
Uchwała w sprawie nadania stopnia

 

 • access_time lipiec 1, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Alicji Kubicy-Famielec

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wieloparadygmatyczność przedsięwzięć interdyscyplinarnych na przykładzie protobiologii/Origins of Life studies

streszczenie rozprawy

dr hab.D.Sobczyńska recenzja

prof.dr hab.WŁugowski recenzja

recenzja dr hab.A.Grabizna

 • access_time czerwiec 10, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Anny Borkowskiej

Tytuł rozprawy: pt. Senior learners’ in-class willingness to communicate in English 

ropzrawa doktorska

streszczenie w j. pol.

recenzja pracy A.Borkowskiej – H.Komorowska

recenzja prof. E.Piechurska-Kuciel

recenzja prof.dr hab.D.Gabryś-Barker

zawiadomienie o obronie A.Borkowskiej

uchwała RDJ

 • access_time czerwiec 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Michała Noska

Wniosek

komisja habilitacyjna 

recenzja dr hab. D Latowski

prof.dr hab.Grzegorz Jackowski

recenzja prof.dr hab.W.Gruszecki

recenzja dr hab .A.Aksmann

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

uchwała RDNB nad st dr hab

 • access_time czerwiec 2, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Sylwii Popardy

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polityka bezpieczeństwa państwa a Strategie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście napływu imigrantów w latach 2004-2021
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja- dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW
Recenzja- dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj
Recenzja- dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK
Uchwała o nadanie stopnia doktora

 • access_time kwiecień 3, 2022

Postępowanie doktorskie mgra Konrada Kołodziejczyka

Tytuł rozprawy: Ludność chrześcijańskiego Kazimierza pod Krakowem w XVIII wieku. Studium społeczno-demograficzne.

recenzja prof.dr hab.C. Kuklo 

recenzja prof.dr hab.K.Mikulski

zawiadomienie obrona mgr K.Kołodziejczyk

 • access_time marzec 24, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Markiewicz

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej 
Recenzja – Dr hab. Maria Pyrlik, prof. ASP 
Recenzja – Dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
Recenzja – Prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
Recenzja – Prof. dr hab. Henryk Gostyński

 

 • access_time marzec 18, 2022

Postępowanie habilitacyjne dra Konrada Meusa

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej
dr hab. Lidia Michalska-Bracha – ocena dorobku
dr hab. Tomasz Pudłocki – ocena dorobku 
prof. Andrzej Chwalba – ocena dorobku 
prof. dr hab. Mirosław Kłusek – ocena dorobku 
Uchwała o nadaniu stopnia

 

 • access_time marzec 18, 2022

Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Kloca

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej
prof. dr hab. Waldemar Łazuga – ocena dorobku
dr hab. Grzegorz Kulka  – ocena dorobku
prof. dr hab. Przemysław Waingertner – ocena dorobku 
dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UP – ocena dorobku 
Uchwała o nadaniu stopnia

 • access_time marzec 11, 2022

Postepowanie habilitacyjne dr Wiktorii Kudeli-Świątek

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji habilitacyjnej
Autoreferat
recenzja – dr hab. A. Hnatiuk
recenzja – dr hab. J. Bruski
recenzja – prof. dr hab. Mirosław Szumiło
recenzja – prof. dr hab.Marek Kornat
Uchwała RDH o nadaniu stopnia

 • access_time marzec 5, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Penkały-Jastrzębskiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
recenzja prof.Z.Budzyński
recenzja prof.K.Mikulski
recenzja dr hab.M.Liedke
recenzja_dr hab.A.Kamler
uchwała Rady Dyscypliny Historia

 • access_time luty 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Zawistowskiej

Wniosek
Uchwała RDH_powołanie Komisji Habilitacyjnej
recenzja – de hab. Piotr M. Majewski, prof. UW
recenzja – de hab. Piotr Żurek, prof. ATH
recenzja – dr hab. Tadeusz Kopyś

 • access_time luty 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr. Remigiusza Kasprzyckiego

Wniosek
Autoreferat
Uchwała RDH  powołanie Komisji
recenzja – dr hab. Jan Bruski, prof. UJ
recenzja  – prof. dr hab. Janusz Szczepański
recenzja- prof. dr hab. Michał Klimecki
recenzja prof. dr hab. Grzegorz Nowik
Uchwała RDH o nadaniu stopnia

 • access_time luty 10, 2022

Postępowania doktorskie mgr Agnieszki Czyżowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej pt. „Biochemiczno-biofizyczne aspekty cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku cynku

rozprawa doktorska Agnieszka Czyżowska  ACz_doktorat (całość)

recenzja_dr hab.inż.Aleksandra Królicka, prof.UG

recenzja_dr hab.Marta Michalik, prof. UJ

Recenzja_A.Czyżowska_P.Wydro

uchwała RDNB_nadanie st drA.Czyżowska

 • access_time styczeń 24, 2022

mgr Aleksandra Młynarczyk-Gemza

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja dr hab. Artur Grabowski
Recenzja dr hab. Wojciech Dada
Recenzja dr hab. Zuzanna Janin-Baranowska-Bałka
Uchwała o nadaniu stopnia

 • access_time wrzesień 29, 2021

dr Magdalena Stoch

autoreferat

uchwała RDL – powołanie Komisji

recenzja – prof. A. Janus-Sitarz

recenzja – prof. A.Jakubowska-Ożóg

recenzja – prof. D.Michułka

recenzja – prof. K. Koziołek

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

uchwała RDL – nadanie stopnia

 

 • access_time marzec 29, 2021

postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Kruka

Autoreferat

uchwała – powołanie Komisji

RDN – nowy recenzent

Recenzja – prof. A.Michońska-Stadnik

recenzja – prof. J. Krajka

recenzja – prof. J. Latkowska

recenzja – prof. L. Piasecka

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Dyscypliny

 • access_time marzec 1, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Pudy – Blokesz

wniosek

Komisja Habilitacyjna

Recenzja – prof. E. Grzelak

Recenzja – prof. M. Graf

Recenzja – prof. R.Zarębski

recenzja – prof. W. Wysoczański

Protokół i Uchwała Komisji

uchwała RD – nadanie stopnia

 

 • access_time luty 24, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Kicińskiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM
Recenzja – dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
Recenzja – dr hab. Piotr Guzowski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 • access_time styczeń 13, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Sczudlińskiej-Kanoś

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Uchwała w sprawie zmiany recenzenta
recenzja- dr hab. Paweł Hut
recenzja- dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
recenzja dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
recenzja- dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. UWr
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego